משרד נחלת הכלל 

שיקום נופי ושימור מתחם טחנות ראס עלי נחל ציפורי

טחנות ראס-עלי שבנחל ציפורי, ממוקמות כ-200 מטרים דרום מזרחית לישוב ראס-עלי, במורד פיתולו של הנחל סביב גבעת עליל. המתחם הייחודי כולל מבנים של שתי טחנות מפל הממוקמות אחת מעל השניה, ושרידי אמת מים. אלו משקיפים על מרקם נוף ציורי הכולל נפתול נחל, שדות חקלאות מסורתית, התיישבות בדואית כפרית על רקע גבעות גליליות רכות.

מתחם הטחנות, שתאריך הקמתן מוערך לאמצע המאה ה 17, היווה דוגמא למארג חיים בר-קיימא, בו הטחנות היוו מרכז חיים קהילתי וחברתי תוך שימוש מושכל במשאב המים ושימור תפקודו הסביבתי של הנחל. מיקומה הייחוד של הטחנה, ארובת המפל הגבוהה מסוגה בארץ, והשימוש המושכל במשאב המים המתחדש, אפשר את המשך פעולתה לאורך שנים רבות ונשאר תחרותי הרבה אחרי כניסת מנועי הדיזל שהעלו את התפוקות בתעשיית טחנות הקמח האזורית.

בעקבות סכסוך בעלויות, הופסקה פעולת הטחנות בשנות ה 40 של המאה הקודמת, והמבנים ננטשו. פגעי מזג האויר וההזנחה דירדרו את המתחם וגרמו להרס וקריסת קירות.

 תכנון מפורט

שימור ושיקום מתחם הטחנות יהווה עוגן חברתי וסביבתי חשוב שיתווסף לפרוייקטים חברתיים ותיירותיים קיימים המשמרים את מרחב הנחל הייחודי.

שיקום טחנת הנזירים הסמוכה והסדרת שבילי טיול לאורך מרחב הנחל, שביל ישראל העובר בטחנה, הסדרת כביש הגישה לכפר וחיבורו למערכות ניקוז, מתחם בית הספר הסמוך ומגרש החנייה החדש שבו, מהווים תשתית איכותית לפרוייקט השיקום. טחנות ראס-עלי ממוקמות בכניסה למרחב נוף תרבות ייחודי לנחל ציפרי והן התחנה הראשונה למבקרים הרבים המגיעים ברכב מכיוון כביש 70. פרוייקט השיקום ישמר וישמיש המתחם הייחודי לרווחת תושבי האזור והמטיילים הרבים בנחל שמספרם גדל משנה לשנה.

 

פיתוח המתחם יכלול פעולות הצלה ראשוניות וחיזוק למבנים, בהם שתי הטחנות, אמות המים והמפלים. ייצוב המדרונות ושיקום סחף הקרקע בצדי המבנה. פיתוח נופי הכולל יצירת אזורי התכנסות ושהייה, שיקום צמחייה, הנגשת שבילים וחיבור האתר לשבילי הטיול הסובבים. שילוט והסבר על מורשת האתר, הכפר, החקלאות המסורתית, הטבע בסביבה, יצירת תשתית לשיתוף קיהילת הכפר לתפעול ותחזוקת הפרוייקט ועוד.

פיתוח סביבת האתר, והצלת המבנים, יהווה שלב ראשון לקראת שיקום עתידי והשמשת מתחם הטחנות כמרכז תרבותי-חברתי-תיירותי של הכפר ראס-עלי. בשלבים עתידיים ישוקם המבנה ויוקם מערך הדגמה להזרמת מי הנחל באמת המים והשבתם לנחל באמצעות בריכת אגירה.

מזמין העבודה: מועצה אזורית זבולוןצור קשר נחלת הכלל | תכנון המרחב הציבורי שלנו

סניף מרכז - רח' המסגר 52, תל אביב
טלפון: 073-7522152
סניף חיפה - רח' קייזרמן 11, חיפה
טלפון :04-6266416 | 0772013207
דוא"ל : office@new-commons.com

  • © כל הזכויות שמורות 2013 | עיצוב: lola-d | פיתוח: Webart