משרד נחלת הכלל 

תחרות השדרה העירונית ראשון לציון

ראשון לציון הינה מטרופולין שוקק ועצמאי בעל ריבוי מרכזים, ללא קשר מובהק ביניהם. "הפארק במרכז" יצור הרחבה של השדרה העירונית המתוכנת (בהתבסס על תכנית המתאר) לפי עקרון של "מקו למרחב", כך שיקשר את מזרח ומערב העיר ויאחד את שכונות מערב העיר לכדי רצף עירוני פעיל וייצר בהירות בהבנת המרחב העירוני.

הפרויקט מציע תבנית בינוי חדשה וייחודית השונה מהקיימת היום במערב ראשון לציון, אשר הינה היום סמל ל”פירוור” ולתנועה במרחב המבוססת על כלי רכב פרטיים. המוקד החדש יהווה לא רק נקודת ציון עירונית, בין רצף השכונות, בשל מיקומו המרכזי, אלא יהיה בעל נוכחות עצמאית דומיננטית, כסמל ודוגמא לקיימות, עירוניות ויצירת דגם חדש לחיים עירוניים תוססים, עבור תושבי העיר ומבקריה.

המודל מבוסס על שינוי בסביבות החיים תוך איזון ביניהן.

שינוי אורבאני | שינוי בסביבה הפיזית על ידי בניית תשתית מודרנית תוך שמירה על סביבה ירוקה שתאפשר פיתוח וחדשנות.

שינוי כלכלי | שינוי בסביבה התעסוקתית על ידי יצירת שיתופי פעולה עם המכללה, משיכת אוניברסיטאות נוספות ופיתוח של בית חולים אזורי כך שימשכו חברות לראשון לציון. המתחם החדש יעלה את ערכי הנדל”ן לא רק של השכונות הסובבות, אלא גם של המשך השדרה העירונית.

שינוי חברתי | שינוי בסביבה האישית על ידי סיפוק כל הצרכים של התושבים ושמירה על חיי משפחה, חברה, תרבות ופנאי של מועסקי החברות. המתחם החדש מחולק ל"מרחבי משנה" כך שכל תת מרחב מספק שירותים לדייריו, תורם לסביבה ומציע פעילויות לשכנים, באופן המייצר סינרגיה בין תחומי התעסוקה, הסביבה והחברה.

הפארק המתוכנן מהווה רקמה מאחדת ונושא ערכים סביבתיים, חברתיים, קהילתיים וכלכליים. טבע עירוני יהווה מסדרון אקולוגי ויאפשר הגדלת מגוון ועושר המינים באמצעות השבה של צמחייה ובעלי חיים מקומיים. עצים בוגרים שיינטעו בו יתרמו לצמצום אי החום העירוני, הורדת הטמפרטורה בסביבתו בכחמש מעלות, שתוריד את צריכת האנרגיה בבניינים הסמוכים. איסוף מי הגשמים אל "גן הגשם" ייצר מקום נעים לשהייה ופעילות, כמו גם אלמנט חינוכי-סביבתי וזאת בנוסף לתרומה לסביבה של החדרת המים אל מי התהום, ובה בעת צמצום מי הנגר העילי יפחיתו את הצורך בתיעול ותשתיות.

חלוקה מחדש של זכות הדרך באופן המצמצם את שטח הכבישים, משפרת את המיקרו אקלים במתחם, כך שאי החום העירוני שנוצר כתוצאה ממשטחי האספלט הרחבים פוחת. כמות מי הנגר העילי שיש לקלוט בדרכים צומצמה, מה שמשמעותי במיוחד לנוכח השינוי האקלימי בשנים האחרונות, אשר מייצר תדירות נמוכה של אירועי גשם, אך בעוצמה גדולה מזו שהיינו רגילים לה בשנים עברו. תוספת בינוי מדרום לרח' ההסתדרות תייצר דופן חדשה של מגורים, עם קומת מסחר. הרחוב בחתך החדש יתפקד כחלל עירוני-מסחרי מושך קהל.

המרחב הציבורי העשיר, הכולל טבע עירוני, רחובות, שדרות, כיכרות עירוניות, תל ארכיאולוגי ואמפי-תאטרון פתוח, ימשוך משתמשים רבים יותר ליהנות מהשטחים הפתוחים זמן רב יותר. סביב הפארק הלינארי תוכננו ייעודי תרבות פנאי וספורט המשתלבים בתוך ובין הפונקציות השונות. באמצעות הרצועה הירוקה, ותמהיל שימושי הקרקע, יחד עם מגוון מרחבים פתוחים יאפשר הפארק מפגשים חווייתיים ובלתי אמצעיים.

 

אדריכלות: OKA אדריכלים

 צור קשר נחלת הכלל | תכנון המרחב הציבורי שלנו

סניף מרכז - רח' המסגר 52, תל אביב
טלפון: 073-7522152
סניף חיפה - רח' קייזרמן 11, חיפה
טלפון :04-6266416 | 0772013207
דוא"ל : office@new-commons.com

  • © כל הזכויות שמורות 2013 | עיצוב: lola-d | פיתוח: Webart