משרד נחלת הכלל 

תכנית מתאר בת-ים

בת ים התברכה במגוון שטחים פתוחים, חוף ים ושדרה מרכזית ונהנית מחיי רחוב פעילים. הטיילת ורצועת החוף הן השטח הפתוח החשוב ביותר בעיר. מבחינת ערכי טבע, שני האתרים המשמעותיים הם חוף הים, על מצוק הכורכר שלו, הרצועה החולית וסלעי הגידוד וכן אתר טבע עירוני גדול בדרום-מערב העיר.

בת ים ממוקמת במרכז מטרופולין תל-אביב ומשתרעת על פני של 8,167 דונם. העיר קומפקטית, מישורית ובנויה בצפיפות יחסית, מתגוררים בה כ- 130,000 תושבים.

השלב הראשון של העבודה כלל היכרות מעמיקה עם הרובעים השונים, לימוד של כל מרכיבי המרחב הציבורי הפתוח, בדגש על מערכת השטחים הפתוחים הענפה, לימוד מורפולוגי, השוואה לערים שכנות, טווחי שירות ועוד.

עקרונות מדיניות מוצעים
| פיתוח שלד ירוק המבוסס על מערך הרחובות, רצפי שטחים פתוחים וצירים ירוקים, תוך קישור למוקדים העירוניים והשכונתיים, לתחבורה ציבורית ולריוויירה החופית 
| שדרות עירוניות יקשרו בין כל חלקי העיר
| שמירה וחיזוק מערך השטחים הפתוחים ויצירת פארק עירוני
| פיתוח מרחב חופי איכותי, המקרין מאיכויותיו הייחודיות אל תוך העיר

מיתון אקלים עירוני והפחתת אי חום עירוני
| צמחיית רחוב ועצים רחבי נוף יוצרים מיקרו אקלים ממותן
| מפחיתים טמפרטורה במרחב הציבורי
| מעודדים פעילות עירונית בחלל הרחוב, השדרות לאורך כל שעות היום
| שימור ותחזוקה של עצים בוגרים 
| שתילת עצי רחוב בקופסאות שתילה כגון Silva cell
| השארת רצועת נוף מתוכננת במרחק 8 מ' מגזע העץ (ללא קווי מתח, קווי בניין וכד) 
| תחזוקה וגיזום המעודד נוף בריא ורחב

 מערך שטחים פתוחים
| חללים פתוחים המושכים משתמשים ויוצרים פעילות עירונית
| רצף שטחים פתוחים שיתחבר אל רשת הרחובות, המעברים, המוקדים וחוף הים
| שמירה על מלאי ומגוון השטחים הציבורים הפתוחים הקיימים היום. הסדרה סטטוטורית וקיבוע מכסות אלו והרחבתן באופן מתמיד וקשור לתכניות הפיתוח (גם לשטח פרטי שאינו בנוי)
| חיבור השטחים הפתוחים בדרום-מערב העיר, לכדי יצירת פארק עירוני איכותי (אשר מתחבר גם לרצף השטחים הפתוחים לאורך חוף הים)
| ניהול נגר עילי בהסתמך על מערך השטחים הפתוחים – הכוונת הנגר העילי לשטחים פתוחים קיימים והחדרתם והפחתת העומס ממערת הניקוז הקיימת
| ציפוף השכונות ותיקות יעשה תוך שמירה על היחס בנוי-פתוח, במקומות בהם קיים מרקם עירוני איכותי
| ניצול רב תכליתי של מגרשי הספורט

 בתכנון עבוד משרד צור-וולף אדריכלי נוף | אדריכלים: לרמן אדריכלים | לקוח: משרד הפנים

 צור קשר נחלת הכלל | תכנון המרחב הציבורי שלנו

סניף מרכז - רח' המסגר 52, תל אביב
טלפון: 073-7522152
סניף חיפה - רח' קייזרמן 11, חיפה
טלפון :04-6266416 | 0772013207
דוא"ל : office@new-commons.com

  • © כל הזכויות שמורות 2013 | עיצוב: lola-d | פיתוח: Webart