משרד נחלת הכלל 

בחוצות העיר | עיצוב המרחב העירוני הכנס השנתי 2012 | ירושלים

פורסם כפתח דבר בידיעון האיגוד

 

המרחב הציבורי-עירוני משקף בתפקודו ובתכניו את התהליכים התרבותיים, החברתיים והכלכליים הסובבים אותו, ובד ובבד מהווה כוח מניע לתהליכים אלו. ההתפתחות העירוניות, החזרה אל מרכזי הערים וגיבוש העירוניות כערך, במרחב אשר משמש גם אכסניה למגוון של מערכות שרות, תנועה, מאבקים כלכליים ועוד - מציבים אתגר למקצוע אדריכלות הנוף, אשר נדרש - מעבר לתפקיד המסורתי של פיתוח ושימור שטחים פתוחים - להובלת מהלכים עירוניים האמורים לאזן בין המגמות השונות.

אילו כלים מרחביים מצויים בידי אדריכלות הנוף, איזו אחריות מוטלת עליה ואיזה תפקיד היא לוקחת לעצמה, בדיון אודות ובעיצוב מרחב זה?

בחרנו להתמקד בירושלים ולעסוק דרכה בנושא המרחב הציבורי-עירוני, מתוקף היותה בעלת חלל ציבורי המשקף קונפליקטים מורכבים. כשעל כתפיה אלפי שנות היסטוריה, העיר משמשת אוכלוסיות רבות ומגוונות וצריכה לתת מענה עכשווי לדתיים וחילוניים, יהודים וערבים, תיירים ומקומיים בשטחים החלל העירוני.

הכנס יעסוק בראייה הרחבה של ההתרחשות העירונית, על החידוש שהביאה עימו הרכבת הקלה למרכז העיר, דרך האמצעים המשלימים בהם נעזרת העיריה ליציקת תכנים נכונים לחללים העירוניים והדיון בפרטים הסטנדרטים העירוניים, אופנה שמובילה בימים אלה את התכנון בערים רבות בארץ.

בקשר המיוחד שבין הקהילה המקומית והאופן שבו היא משפיעה על המרחב הציבורי ומסייעת לפעול על פי ערכי קיימות באופנים שונים. החל מתכנית עירונית שקושרת טבע עירוני וחברה, דרך גינון קהילתי ומעורבות של אמנים וארגונים חברתיים, אשר משפיעים על העיר בדרכם הייחודית.

וכן דיון בקצוות העיר, הטבעת העירונית הירוקה המתוכננת סביב ירושלים ובמה היא שונה בין חלקה המערבי למזרחי. מנקודת מבט של מתכננים מקומיים ומגשרים בין קהילות.

ירחיבו את הדיון בנושאי הכנס למחוזות רחוקים, אדריכלי נוף, מהמובילים בעולם:

Signe Nielsen Mathews Nielsen, NY

Deborah Marton, Senior Vice President of Programs, New York Restoration Project, NY

Chris Matthews Michael Van Valkenburgh, Cambridge, MA

מתוך רצון להבין את המרחב הציבורי, התהליכים שעוברים עליו ואופן ההשפעה של עיצובו על יצירת ההוויה העירונית, נשלים את יום ההרצאות בסיורי ערב ובוקר בפרויקטים ברחבי העיר.

זו ההזדמנות להגיד תודה לכל העוסקים במלאכה איז'י בלנק, איריס שליסל, מיכל שגב, מוני מרדכי ומירב כץ

ותודה מיוחדת על החיבור לעיר ליאיר אביגדור ושלומי זאבי

 

ועדת ההיגוי מיכל בן-שושן, טלי וקסלר, עליזה ברוידא, רויטל שושני וליאור לוינגר

גלריה בחוצות העיר | עיצוב המרחב העירוני | הכנס השנתי 2012 | ירושליםצור קשר נחלת הכלל | תכנון המרחב הציבורי שלנו

סניף מרכז - רח' המסגר 52, תל אביב
טלפון: 073-7522152
סניף חיפה - רח' קייזרמן 11, חיפה
טלפון :04-6266416 | 0772013207
דוא"ל : office@new-commons.com

  • © כל הזכויות שמורות 2013 | עיצוב: lola-d | פיתוח: Webart